Under denna sida finns de maskiner vi riktar in oss på. Men finns även möjlighet att hyra in andra maskiner för olika jobb.